Προγράμματα Λογοθεραπείας

SNOEZELEN

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Η ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ (ΔΥΣΦΑΓΙΑ)

ATTENTION AUTISM

NMES

GET PERMISSION FEEDING APPROACH

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ