Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο

          Από τη σχολική χρονιά 2003-04 το σχολείο λειτουργεί και ως προαιρετικό ολοήμερο σχολείο. Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς, όπως:

       Ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης.

 

Δραστηριότητες 1

Δραστηριότητες 2

Δραστηριότητες 3

Δραστηριότητες 4

Δραστηριότητες 5

Δραστηριότητες 6

Δραστηριότητες 7

Δραστηριότητες 8

Βιντεάκι 1

Βιντεάκι 2

Βιντεάκι 3