Κατασκευές / Χειροτεχνίες

Οι παρακάτω κατασκευές / χειροτεχνίες είναι εισηγήσεις από τους αποσπασμένους καθηγητές μέσης τεχνικής εκπαίδευσης: αργυροχοΐας, ένδυσης, ξυλουργικής και τέχνης.

Χειροτεχνίες για κατ' οίκον απασχόληση