Ασκήσεις Παρατηριτικότητας-Χρωματίζω και αναγνωρίζω τις διαφορές

Αύξηση της κατανόησης και Έκφρασης ..Μεγάλη -Αγία Εβδομάδα, Πάσχα

Δραστηριότητες Αλληλεπίδρασης

Πασχαλινές Δραστηριότητες 1

Πασχαλινές Δραστηριότητες 2